Categories
journal

Design Culture’s poster project 2019 – Komwat Chotpipatwong

โครงการออกแบบที่ยังไม่หายไปไหนของนักศึกษาฝึกงานสังกัดซแลพแดชสตูดิโอ นั่นก็คือการออกแบบโปสเตอร์จากการอ่านหนังสือ Design+Culture ของอาจารย์ประชา สุวีรานนท์ นั่นเอง…