Categories
journal

Design Culture’s poster project 2019 – Panadda Kambuya

โปสเตอร์จากโปรเจคการอ่าน Design+Culture ของนักศึกษาฝึกงานของเรา น้องฟ้าจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยน้องได้เลือกใช้เทคนิคการวาดล้อลายเส้นและบริบทของนักวาดการ์ตูนชื่อดัง ฌอร์ฌ พร็อสแปร์ เรอมี หรือที่รู้จักกันในนามปากกา แอร์เช่ ผู้สรรสร้างการ์ตูน The Adventures of Tintin โดยน้องได้นำตัวละคร TinTin ผู้อยู่ในศตวรรษที่ 20 เข้ามาผจญภัยในกรุงเทพฯ ศตวรรษที่ 21 ลายละเอียดของโปสเตอร์น้องน่าสนใจ สีสันแจ่มมาก