ZLAPDASH STUDIO CO.,LTD.

DESIGN INCUBATION

Client : TCDC

งานออกแบบ Key Visual และสื่อสำหรับโครงการ Design Incubation ของ TCDC กรุงเทพฯ ที่เป็นโครงการบ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่ เราออกแบบด้วยแนวคิดเครื่องฟักไข่ ที่เปรียบโครงการเป็นเครื่องมือในการฟูมฟักสร้างคนในวงการออกแบบหน้าใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย