ZLAPDASH STUDIO CO.,LTD.

Design Culture's poster project 2019 - Nattha Klieothong

โปรเจคโปสเตอร์จากหนังสือ Design+Culture เปรียบเสมือนโปรเจคจบการศึกษาจาก Zlapdash Studio ที่น้องนักศึกษาจะได้ทำโปรเจคตั้งแต่เรื่องแนวคิด Mood&Tone จนถึงงานสำเร็จ มาดูขั้นตอนการทำงานของน้องน้ำหวาน นักศึกษาฝึกงานจากออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร ว่าน้องได้มีวิธีการคิดและขั้นตอนในการทำงานอย่างไรบ้าง

Book : Design + Culture 3
หัวข้อ : THOUGHTLESS ACTS มักง่าย หรือสร้างสรรค์ (แบบไม่ทันคิด)?
ผู้เขียน : ประชา สุวีรานนท์
ออกแบบ และสร้างสรรค์แนวคิดโดย : Jane Fulton Suri
ชิ้นงาน : โปสเตอร์ขนาด A3

แนวคิด : คำว่ามักง่าย หรือสร้างสรรค์ เรียกอีกอย่างว่า “พฤติกรรมไม่ทันคิด” คำคำนี้แล้วแต่คนจะตีความ หรือทำความเข้าใจ ถ้ายึดหลักระเบียบแบบแผน ก็จะมองว่าเป็นความมักง่าย แต่ถ้ามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณในการดัดแปลงของมนุษย์ก็จะมองว่านี่คืองานดีไซน์

ผู้ออกแบบโปสเตอร์จึงได้สร้างแนวคิดโดยการนำตัวอย่างพฤติกรรมไม่ทันคิด คือการนำกระป๋องมาทำเป็นโรลม้วนผม มานำเสนอให้เห็นภาพมากขึ้น และใช้เทคนิค Collage ในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งเทคนิคนี้สามารถสื่อถึงอารมณ์ความแตกต่างที่กลมกลืนกันได้ดี แล้วแต่คนจะมอง หรือแล้วแต่คนจะตีความ ว่านี่คือไอเดีย ที่ก่อให้เกิดการดีไซน์ หรือเป็นความมักง่ายของมนุษย์

By : Nattha Klieothong (Namwan)

งานในโปรเจคนี้เริ่มต้นด้วยการพรีเซ้นต์ Mood Board ที่น้องต้องทำการอ่านและศึกษาบทความที่ตัวเองเลือกให้ดี และจับเนื้อเรื่องที่ต้องการจะสื่อผ่านโปสเตอร์ และต่อจากนั้นจึงทำการเสก็ตซ์แบบเพื่อเลือกแบบที่เหมาะสมมาทำการออกแบบในขั้นต่อไป

ผู้ออกแบบนำสเก็ตซ์ไปสร้างเป็นงานในคอมพิวเตอร์ โดยผู้ออกแบบได้เลือกเทคนิค Collage อยู่ในขั้นตอนการทดลองเลือกภาพ สี และ Typographic ที่เหมาะสม

ผลงานก่อนสำเร็จได้ทำการเลือกภาพใหม่เนื่องจากต้องการภาพขนาดใหญ่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ จึงเลือกภาพใหม่จากเว็บไซต์ Free Stock Photo และต้องการเปลี่ยนจากภาพหญิงแก่เป็นหญิงสาว เพื่อให้สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารไปแตกประเด็นไป ให้เป็นภาพของหญิงสาวที่เหมือนเป็นคนเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบนำเสนอเพียงเรื่องการใช้กระป๋องน้ำอัดลมแทนโรลม้วนผมซึ่งเป็นการสื่อถึง Thoughtless Acts พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดอันก่อให้เกิดงานออกแบบอย่างไม่ตั้งใจ

หลังจากนั้นจึงได้ทำการส่งโปสเตอร์ไปพิมพ์ด้วยการพิมพ์แบบ Digital บนกระดาษอาร์ตมัน ได้ภาพ Collage ที่ชัดเจนสีและเส้นสดใสมากทีเดียว