ZLAPDASH STUDIO CO.,LTD.

Reverse to Rebuild Music in Digital Culture

Project เพื่อการศึกษาของนักศึกษาฝึกงาน Zladpash Studio กับการศึกษา MoodTone จาก Music Video ของเพลงที่มีความน่าสนใจ ถอดความ และแปลเปลี่ยนเป็นงานออกแบบบน Digital Cover ของเพลง

Project ที่มีชื่อว่า Reverse Engine Music Video เป็นงานรับน้องของที่ Zlapdash Studio เพื่อจะทดสอบความเข้าใจด้าน Mood&Tone การสร้าง Mood และ Concept Board รวมทั้งความรู้รอบตัว ความช่างสังเกต ไอเดียในเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขี้นจากการเห็นผลงานสำเร็จของมืออาชีพ โดยเลือกโจทย์เป็นสิ่งที่วัยรุ่นและนักออกแบบมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี อย่างดนตรี

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน วงการดนตรีได้เข้าสู่วิถีชีวิตดิจิทัลของคนทั่วโลกอย่างกลายเป็นถนนเส้นเดียวกันที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จของนักดนตรีแต่ละคนหรือแต่ละวง การส่ง Music Video ขึ้นสู่ Youtube หรือส่งเพลงสู่ Platform ที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับฟังเพลง อย่าง Spotify, Apple Music กลายเป็นหนทางหลักที่จะโปรโมทเพลงแต่ละเพลง ซึ่งทุกวันนี้เราก็จะได้ยินคำว่า “วัดกันที่ Digital Download” หรือ “ปั่นยอด View Youtube” กลายเป็นประโยคเด็ดวงการเพลง

เพลงหรือดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่นักออกแบบได้ทำงานสร้างสรรค์ในด้านการโปรโมทมาตั้งแต่สมัยของแผ่นเสียง เทปคาสเซ็ท แผ่นซีดี มาจนถึงปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลอย่างที่กล่าวมา ศิลปินนักออกแบบอยู่เบื้องหลังภาพอันสวยงามของศิลปินนักร้องมาทุกยุคทุกสมัย แต่เปลี่ยนวิธีการนำเสนอตามยุคสมัย นักออกแบบปัจจุบันต้องเท่านั้นต่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่กลายเป็นบ้านใหม่ของวงการดนตรีให้ได้

Zlapdash Studio จึงตั้งโจทย์ให้กับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานโดยการให้ทำการ Reverse Engine ถอดชิ้นส่วน Music Video ออกมา โดยให้นำเสนอในรูปแบบ Moodboard ก่อน และจึงนำพา Mood นั้นไปสู่การออกแบบอีกประเภทหนึ่งได้แก่การออกแบบ Digital Cover ของเพลงสำหรับใช้บนแอปพลิเคชันดนตรี ซึ่งแท้จริงก็ไม่ต่างกับปกซีดีในสมัยก่อน แต่น้องๆ นักออกแบบของเราจะต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบ UIUX สำหรับผู้ใช้งานที่ฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วย ว่าปกนี้จะสามารถมองเห็นบนมือถือของผู้ใช้งานได้สะดุดตา น่าสนใจ อยากดาวน์โหลดมาฟัง ข้อมูลข้อความที่ต้องการสื่อครบถ้วนดีหรือไม่

สำหรับตัวอย่างที่นำมาเสนอนี้เป็นผลงานของน้องฝึกงานรุ่นปัจจุบันของปี 2019 ที่ได้รับโจทย์กันคนละเพลงทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ ซึ่งการนำเสนอใน Project แรกเราก็ไม่ตัดสินว่าผลงานดีหรือไม่ดี แต่มีการ comment ปรับแก้เพียงเล็กน้อย อีกทั้งต้องการให้น้องฝึกงานใช้เทคนิคที่ตนเอง “ถนัด” ที่สุด ถือว่าเป็น Style ของตัวเองมานำเสนอด้วย

Sucker-single---artwork-apple-music_edit

ผลงานของน้องแม็ก คมวัฏ โชติพิพัฒน์วงศ์ น้องฝึกงานจากรั้วพระจอมเกล้าธนบุรี น้องได้รับโจทย์เพลง Sucker ของวง Jonus Brothers 

ผลงานของน้องฟ้า ปนัดดา  คำบุยา จากออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโจทย์เพลง Up&Up ของวง Coldplay

ผลงานของน้องน้ำหวาน ณัฎฐา เกลียวทอง จากสาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโจทย์เพลง Youth ของ Troye Sivan

ขอขอบคุณทุกบทเพลง ทุก Music Video ที่เราได้เลือกมาเป็นโจทย์เพื่อการศึกษาของน้องฝึกงานที่ Zlapdash Studio การทำ Reverse Engine หรือเปรียบเทียบกับการแกะถอดเครื่องยนต์กลไกออกมาเพื่อศึกษาการทำงานและสร้างเครื่องยนต์กลไกใหม่ขึ้นมา วิธีการดังกล่าวทำให้เกิดนวัตกรรมมากมายตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาแม้ย่างเข้าสู่ยุคดิจิทัล วิธีการนี้สำหรับวงการออกแบบนั้น เราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี