ZLAPDASH STUDIO CO.,LTD.

SHABU MONSTER

Client : Shabu Monster
ออกแบบแบรนด์ให้ร้านชาบูเก๋ไก๋สุดในจังหวัดนครราชสีมา SHABU MONSTER ที่มีมาสคอตเป็นตัวน้องสัตว์ประหลาดน่ารักใจดี ผู้รักการกินชาบูเป็นชีวิตจิตใจ